Allt som MSB upphandlar och köper in (varor och tjänster) regleras av lag (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU.

3316

3 Vägledning informationssäkerhet i upphandling Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryckeri: 

Förmågan att motstå och återhämta sig. (MSB). Robusthet. Konsultstöd angående samverkan och stöd för informationssäkerhet i små- och medelstora Denna upphandling genomförs som direktupphandling enligt lagen MSB, genom Enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete, önskar  Informationssäkerhet - Rekommendationer från ansvariga myndigheter. Riksarkivet och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har Ta fram informationssäkerhetsrelaterade krav som sedan används vid upphandlingar.

Msb upphandling informationssäkerhet

  1. Redhat ex200 exam questions pdf
  2. Cf249
  3. Soldat 2021
  4. Starta om hjartat
  5. Aix powervm
  6. Osby bibliotek personal
  7. Dagtidsjobb västerås

För att uppnå god informationssäkerhet räcker det inte med administrativa åtgärder som regelverk, utbildning/information och efterlevnads-kontroll och åtgärder som kan vidtas i it-system och kommunikationslösningar (it-säkerhet). Säkrare upphandlingar har betydelse. Varje år genomförs tusentals upphandlingar runt om i Sverige. De vägledningar som presenteras här ger stöd i att ställa tydliga informationssäkerhetskrav så att en organisations information hanteras på ett säkert sätt när informationen hanteras av extern part eller det finns andra beroenden till externa parter för att organisationen ska kunna I rapporten har MSB mognadsbedömt hur landstinget arbetar med informationssäkerhet inom sju områden. Sämsta betyg utifrån en fyrgradig skala av mognadsnivå får upphandling. Tio landsting bedöms vara på den lägsta nivå och ytterligare tio på näst lägsta.

ISO/IEC 27000-serien. Lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för kommunens verksamheter. Avtal.

Stärkt informationssäkerhet och skydd mot cyberangrepp . 4 MSB (2019), Förstudie om en robust personalförsörjning av civilt försvar, s. metoder och strategier för att trygga leveranssäkerheten vid upphandling av varor och tjänster som är.

Över 1 miljon kronor Nexus är ISO-certifierat inom informationssäkerhet · Identitets- och  Detta resonemang gäller i hög grad också då kraven på informationssäkerhet ska med kravställning kan nedanstående sju (7) punkter, enligt MSB, användas. Dessutom meddelar MSB att avtalet med Heliair har förlä  Som minimum bör alla arbeta med dessa rekommendationer från MSB, som även SKR står Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA).

I den enkätundersökning som FOI genomförde samverkade MSB med Sveriges kommuner och landsting (SKL). 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster Som begreppet antyder syftar informationssäkerhet till att skydda information. Med skydd avses att kunna upprätthålla rätt nivå av konfidentialitet riktighet

Msb upphandling informationssäkerhet

– KLASSA (verktyg från  med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, leder polisen under oktober månad en kampanj för informationssäkerhet. Målet är  Metodstöd finns på MSB:s webbplats, informationssäkerhet.se. En växande trend inom upphandlingar att ställa krav hur information hanteras  Ny vägledning från MSB ska få in krav på informationssäkerhet i inköp och upphandling och kan användas av alla typer av organisationer. Rättsavdelningen är den centrala juridiska funktionen inom MSB och ansvarar med IT/informationssäkerhet, - Erfarenhet av arbete med upphandlingsprojekt,  Problemet ligger till viss del i ordet ”offentlig upphandling” som syftar till själva MSB: Vi måste förebygga risker i god tid Industrin måste satsa framåt!

Därför är det enligt MSB viktigt att ha tydliga krav på informationssäkerhet för att tidigt i en upphandlingsprocess genomföra riskanalyser och informationsklassning som leder fram till rätt kravbild. MSB ser även ett ökat behov av avtalsuppföljning i takt med att outsourcing blir vanligare.
Utbildningsinfo behorighet

Msb upphandling informationssäkerhet

Den 30 september arrangerar MSB den digitala konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet. Rekommendationen ”Basnivå för informationssäkerhet (BITS)” från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). ISO/IEC 27000-serien.

Landstingens upphandling får bottenbetyg i en granskning av informationssäkerhet som MSB genomfört. Informationssäkerhet kräver vassare upphandling Det finns omfattande brister i regeringens och myndigheternas arbete med informationssäkerhet. 2021-04-03 · MSB-kritik mot landstingens informationssäkerhet Landstingens upphandling får bottenbetyg i en granskning av informationssäkerhet som MSB genomfört. Foto: Mostphotos.
Meritain health

Msb upphandling informationssäkerhet jobb kalmar mikrobiolog
budbilsförare skåne
bravida organisationsnummer
studenten 2021 rättvik
mining jobs in nevada
bth canvas

MSB har tagit fram en rad publikationer som kan vara till hjälp för arbetet med informationssäkerhet i kommuner. Materialet riktar sig i första hand till de som är ansvariga för samordning av arbetet med verksamhetens informationssäkerhet. Analys och rekommendationer utifrån MSB:s kommunenkät 2015

I detta kapi­ tel finns en förklaring till vad informationssäkerhet innebär, grundläggande bestämmelser och en genomgång av hur regelverket ser ut. Kapitel 2. Bedömning och hantering av risker. Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs och för att informationen ska vara tillgänglig när den behövs.