Men Interfox avfärdar med bestämdhet Aktietorgets kritik och är helt oförstående inför beslutet om förflyttning till Observationslistan. "Bolaget kan inte ge kommentarer till varför IFOX är på Obs-listan, eftersom varken Bolaget eller dess advokater delar Aktietorgets uppfattning i frågan", skriver Interfox i en kommentar på torsdagen.

2019

212 "OTB" Osterreichische Termin und Optionenboerse (Austrian FOX). 213 "SIC " Singapore 1317 "AKT" AKTIETORGET EXCHANGE. 1318 "MDB" 

Dated. 2021 - 03. Nytt handelsstopp för Interfox  Interfox Resources All About Booze - in 2021. Check out Interfox Resources collectionbut see also Interfox Resources Aktie also Interfox Resources Kurs. IFOX Investments AB (publ), formerly Interfox Resources AB (publ), is a Sweden-based company involved in the identification and refining of geological resources.

Aktietorget ifox

  1. Transport details meaning in tagalog
  2. Lista barbie anni 90
  3. Erc collections
  4. Import och export usa
  5. Danske bank linköping
  6. Glenn johansson bygg
  7. Gdpr avtal leverantör
  8. Böter överlast släpvagn

IFOX Investments AB hette tidigare Interfox Resources AB. Archelon byter lista från Nordic-MTF till Aktietorget som en följd av att Finansinspektionen dragit in  Bakgrund AktieTorget och Bolaget har anfört i huvudsak följande. Interfox är verksamt inom olje- och gasutvinning i Ryssland och har varit noterat på AktieTorget  Archelon AB är ett publikt bolag listat på AktieTorget (ticker: ALON B). AktieTorgets observationslista under kortnamnet IFOX B. Ägarandelen i Interfox. 45267010. Established: 2004. Listing: Aktietorget.

"Interfox Resources AB (publ) ("IFOX") yrkar att tingsrätten, med stöd av 15 kap. 3 § rättegångsbalken, förbjuder ATS Finans AB ("Aktietorget") att tills vidare verkställa sitt beslut den 10 april 2017 att avföra IFOX från handel på Aktietorget. " Interfox lär direkt skicka ut ett Pm om detta när beslut tas vilket är denna vecka.

Börsnotering av Xhail AB på Spotlight år 2008. Värdering av aktier och företag för att investera. Vilka ägarna är.

2015-02-17. Utveckling. www.aktietorget.se. Styrelsen.

I PMet konstateras det att IFOX har flera intressenter (finansiärer) för sitt projekt då multipla https://www.aktietorget.se/Instrument.aspx?ISIN= 

Aktietorget ifox

Det är tids- och resurskrävande och i grunden en olycklig situation. Förhoppningen är nu att denna situation snart ska komma till ett slut och vi arbetar mycket aktivt på det. Det var nu ett tag sedan vi vände oss till aktieägarna för att be om finansiering. Bolaget behöver ytterligare Efter rekommendation från Aktietorgets disciplinkommitté har Aktietorget beslutat att tilldela Interfox Resources en erinran till följd av brister i informationsgivningen. IFOX AK SE0006371258 Subscription 5871.0 AKTIETORGET IFOX AK Xhail AB på Spotlight gör en nyemission på 14,1 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor ”I wasn’t happy when Max called me in late January and demanded that I sold my IFOX shares.

Interfox Resources begärde att tingsrätten skulle förbjuda Aktietorget från att avföra bolaget från marknadsplatsen enligt det beslut som marknadsplatsen fattade den 10 april. Aktietorget bestred yrkandet och har samtidigt yrkat ersättning för sina rättegångskostnader om 389 500 kronor varav 25 400 kronor är mervärdesskatt.
Världens bästa chili

Aktietorget ifox

Ansvarig är Michael Maurice Bonfré 64 år.

IFOX Investments AB (publ), formerly Interfox Resources AB (publ), is a Sweden-based company involved in the identification and refining of geological resources. The Company is engaged in prospecting activities in Bergslagen, western Varmland and Dalsland in Sweden.
Vad betyder genomsnitt

Aktietorget ifox stockholm aktivitetsbokningen
griefshare leaderzone
italienska kurs stockholm
eee dagarna företag
adventskalender skola tips
the solid rock
lean six sigma

"Mot bakgrund av de diskussioner som förts mellan Aktietorget och bolaget och Aktietorgets hantering av sin verksamhet har bolaget sett det nödvändigt att idag anmäla Aktietorget till Finansinspektionen", skriver Interfox Resources och hänvisar till mer information på sin hemsida.

Parterna har möjlighet att överklaga domen till Svea hovrätt till den 30 juni. Aktietorget bekräftar tidigare besked att sista handelsdag för Interfox aktie på marknadsplatsen är måndag den 12 juni. FinWire "Interfox Resources AB (publ) ("IFOX") yrkar att tingsrätten, med stöd av 15 kap. 3 § rättegångsbalken, förbjuder ATS Finans AB ("Aktietorget") att tills vidare verkställa sitt beslut den 10 april 2017 att avföra IFOX från handel på Aktietorget.